??????? Het project
  • Sukaisa een betere toekomst Sukaisa gaat helpen
  • Sukaisa samen sterk Sukaisa gaat helpen
  • Sukaisa iedereen naar school Sukaisa gaat helpen
  • Sukaisa samen sterk Sukaisa gaat helpen

Charity Center

Het project

Dingen die wij in Nederland als heel gewoon ervaren, zijn dat niet voor ouders en kinderen in Kenia. Door middel van community development proberen leden van de lokale stichting IcFEM , in het arme, westelijke deel van Kenia, de mensen zich er bewust van te laten worden, van wat zij nou willen voor hun kinderen,betreffende hun gezondheid, hun scholing en de kwaliteit daarvan. Wat zij willen voor hun toekomst dus en die van hun kinderen

 

 

Projectomschrijving 8: ST JOSEPH'S KAMUSINDE SECONDARY SCHOOL in Kamusinde, West-Kenia

In Kamusinde staat een kleine middelbare school van 4 klaslokalen. De ouders hebben hier zelf voor gezorgd en een grote bijdrage geleverd. De klassen moeten nog gepleisterd worden en kantoorruimte en een watervoorziening zijn nog nodig. Maar het geld is nu op. Sukaisa gaat 20.000 euro inzamelen om de infrastructuur op deze school te verbeteren.

Kamusinde Secondary School is een jonge middelbare school die ontstaan is uit een grote lagere school. Omdat andere middelbare scholen ver liggen en kinderen erg lang moesten lopen, heeft de gemeenschap besloten om in 2008 een nieuwe school te stichten. Momenteel telt de school 142 leerlingen, zowel jongens als meisjes, verdeeld over 4 klassen (klas 1 t/m 4) en maakte een zeer georganiseerde indruk toen we er een bezoek brachten. Afgelopen jaar heeft de school voor het eerst meegedaan aan de landelijke examens; het gemiddelde resultaat (general mean score) bedroeg 3,6 hetgeen niet hoog is.

Het schoolhoofd heeft een goede leerschool gehad toen hij als adjunct directeur werkte op Kamusinga High School in Kimilili, een van de beste scholen van het land. De ouders zijn zeer betrokken bij hun school. Ofschoon ze arm zijn hebben ze goed bijgedragen aan het gebouw met 4 bestaande klaslokalen en veel materialen als bakstenen en hout geleverd. Deze klassen liggen op enige afstand van de lagere school op een eigen stuk grond; het kantoortje van het schoolhoofd en de lerarenkamer zijn echter nog in de lagere school gevestigd hetgeen erg onpraktisch is. De ouders betalen ook 5 leerkrachten omdat de overheid nog maar 4 leraren heeft geplaatst na de officiële erkenning. Het parlementslid voor Kimilili heeft ook een groot geldbedrag aan de school gegeven vanuit het Constituancy Development Fund (CDF) voor de bouw van de 4 bestaande klaslokalen. Hij is ook bereid om geld bij te dragen om land bij te kopen voor uitbreiding van de school.Echter een nieuwe school heeft veel inzet en geld nodig van de ouders om alle benodigde voorzieningen te kunnen realiseren.

De school heeft daarvoor een prioriteitenlijst gemaakt waarbij de grootste prioriteiten zijn het kantoor voor het schoolhoofd, een lerarenkamer naast  de klaslokalen, completeren van het pleisterwerk van de klaslokalen en een voorziening om regenwater op te vangen. De bouw van de infrastructuur komt in Kenia doorgaans op rekening van de ouders, de overheid betaalt de lerarensalarissen en de lopende kosten. Gelet op de armoede in het gebied heeft Stichting Harambee toegezegd een helpende hand te bieden.Het project omvat een kantoor voor het schoolhoofd, een lerarenkamer, completeren van de 4 klaslokalen en de opvang van regenwater d.m.v. plastic tanks. Op basis van een eerste kostenraming wordt € 20.000 gezocht voor dit project.

Kamusinde Secondary School is een jonge middelbare school die ontstaan is uit een grote lagere school. Omdat andere middelbare scholen ver liggen en kinderen erg lang moesten lopen, heeft de gemeenschap besloten om in 2008 een nieuwe school te stichten. Momenteel telt de school 142 leerlingen, zowel jongens als meisjes, verdeeld over 4 klassen (klas 1 t/m 4) en maakte een zeer georganiseerde indruk toen we er een bezoek brachten. Afgelopen jaar heeft de school voor het eerst meegedaan aan de landelijke examens; het gemiddelde resultaat (general mean score) bedroeg 3,6 hetgeen niet hoog is. Het schoolhoofd heeft een goede leerschool gehad toen hij als adjunct directeur werkte op Kamusinga High School in Kimilili, een van de beste scholen van het land.

De ouders zijn zeer betrokken bij hun school. Ofschoon ze arm zijn hebben ze goed bijgedragen aan het gebouw met 4 bestaande klaslokalen en veel materialen als bakstenen en hout geleverd. Deze klassen liggen op enige afstand van de lagere school op een eigen stuk grond; het kantoortje van het schoolhoofd en de lerarenkamer zijn echter nog in de lagere school gevestigd hetgeen erg onpraktisch is. De ouders betalen ook 5 leerkrachten omdat de overheid nog maar 4 leraren heeft geplaatst na de officiële erkenning. Het parlementslid voor Kimilili heeft ook een groot geldbedrag aan de school gegeven vanuit het Constituancy Development Fund (CDF) voor de bouw van de 4 bestaande klaslokalen. Hij is ook bereid om geld bij te dragen om land bij te kopen voor uitbreiding van de school.

Echter een nieuwe school heeft veel inzet en geld nodig van de ouders om alle benodigde voorzieningen te kunnen realiseren. De school heeft daarvoor een prioriteitenlijst gemaakt waarbij de grootste prioriteiten zijn het kantoor voor het schoolhoofd, een lerarenkamer naast  de klaslokalen, completeren van het pleisterwerk van de klaslokalen en een voorziening om regenwater op te vangen. De bouw van de infrastructuur komt in Kenia doorgaans op rekening van de ouders, de overheid betaalt de lerarensalarissen en de lopende kosten. Gelet op de armoede in het gebied is een helpende hand nodig.

Het project omvat een kantoor voor het schoolhoofd, een lerarenkamer, completeren van de 4 klaslokalen en de opvang van regenwater d.m.v. plastic tanks. Op basis van een eerste kostenraming wordt € 20.000 gezocht voor dit project. 

 

 

Projectomschrijving 7: SOSIO POLYTECHNIC SCHOOL in Kimilili, West-Kenia

Sosio Youth Polytechnic ligt in Kimilili District in Bungoma County in West-Kenia. Het is een technische school met inmiddels 186 leerlingen die een tweejarige opleiding kunnen volgen tot meubelmaker, metselaar en bouwtechnicus, loodgieter, kleermaker, automonteur, cateringmedewerker en elektricien. Elke opleiding leidt zowel jongens als meisjes op na hun lagere of middelbare school.

De school is in 1976 gestart om schoolverlaters een technische vakopleiding te kunnen geven, de trek van het platteland naar de steden tegen te gaan, werkloosheid te verminderen en om het platteland te ontwikkelen. Sinds de start van de school hebben meer dan 3000 jongeren een opleiding gekregen. 

Stichting Harambee heeft hier al eerder projecten uitgevoerd. Het betrof toen de bouw van 2 werkplaatsen met opslag, de aanleg van elektriciteit en water en de aanschaf van gereedschappen en machines. Daarnaast worden trainingen en begeleiding georganiseerd voor de manager en leerkrachten. In 2011 hebben Nederlandse vakkanjers gedurende 3 weken een werkstuk gemaakt met leerlingen van Sosio YP. De school is hierdoor een van de beste in de regio. De positieve aandacht en activiteiten hebben een grote verandering teweeg gebracht, zowel bij de lokale gemeenschap, de leerkrachten als de leerlingen. Ineens worden zij voor ‘vol’ aangezien terwijl er eerst op hen werd neergekeken. Het project heeft hen een gevoel van eigenwaarde gegeven.

 

Al deze activiteiten hebben tot een grote toename van leerlingen geleid; niet alleen uit de lokale gemeenschap maar ook uit andere regio’s. Het aantal leerlingen van verder weg, die een accommodatie nodig hebben, is enorm toegenomen. Ook in de toekomst verwacht men een grote toename. Momenteel is er een aparte ruimte waar de jongens slapen.  De meisjes sjouwen elke avond hun matras naar het lokaal waar ze les in hebben om er te slapen, zij hebben geen slaapzaal. Sanitair is er onvoldoende. Er is dan ook dringend behoefte aan een slaapzaal met douches en toiletten voor de meisjes. Het project voorziet dan ook in deze dringende behoefte. De begroting wordt opgemaakt.

 

Projectomschrijving 6: KAPTOLA PRIMARY SCHOOL in Kaptola, West-Kenia

Op de Kaptola Primary School zitten de meeste kinderen op de grond. Schoolbanken zijn er maar een paar. Als gevolg daarvan hebben de kinderen veel last van zogenaamde jiggers - zandvlooien die onder de huid kruipen- en het schaadt hun gezondheid. Goed meubilair is op deze school dus hard nodig.

Kaptola Primary School is in 1922 gestart als een religieus centrum. Ofschoon de gebouwen in de loop der jaren hier en daar wat zijn opgeknapt, maakt de school een droefgeestige indruk. Er is gebrek aan alles: schoolbanken, toiletten, goede vloeren en voldoende klaslokalen. De school telt nu 600 leerlingen, zowel jongens als meisjes. De score van het eindexamen in 2012 van groep 8 bedroeg 248 punten (uit een totaal van 500) hetgeen gemiddeld in het district is. De school ligt enigszins achteraf op de grens van het woongebied van 2 stammen, de Bukusu en de Saboti. In het verleden heeft dit nogal eens tot problemen geleid over het gebruik van land. De grote armoede draagt daar ook aan bij. Desondanks is de ouderparticipatie in de school goed; bij eerdere verbeteringen aan de school hebben zij ook zelf bijgedragen. Bij een nieuw project moeten de ouders wederom bijdragen en door samen te werken wordt geprobeerd beide stammen nader tot elkaar te brengen. Door de ligging aan de rand van het district is de aandacht van de overheid voor deze school overigens gering. Een bijkomstigheid is dat de gemeenschap veel last heeft van zogenaamde jiggers (zandvlooien die onder de huid kruipen) die de gezondheid bedreigen. Het grote gebrek aan schoolbanken draagt aan het gezondheidsprobleem bij omdat veel kinderen op de grond moeten zitten in het stof, waar deze jiggers goed gedijen. Daarom hebben de ouders en de schoolleiding als grootste prioriteit benoemd de aanschaf van voldoende meubilair. De bouw van de infrastructuur en de aanschaf van meubilair komt in Kenia doorgaans op rekening van de ouders, de overheid betaalt de lerarensalarissen en de lopende kosten. Gelet op de armoede in het gebied is een helpende hand nodig. Het project omvat de aanschaf van 200 schoolbanken, 55 plastic stoelen voor de kleuters, 20 tafels en 30 stoelen voor de leerkrachten en opbergkasten voor de boeken in de bibliotheek. De totale kosten bedragen € 6.000, waarvan de ouders € 1.000 bijdragen in de vorm van materialen (bomen voor het hout) en arbeid. Sukaisa gaat 5000 euro inzamelen voor dit project en stichting Harambee draagt zorg voor de uitvoering.

 

 

Projectomschrijving 5: EARC  -Education Assesment Resource Centre- in Mumias, West-Kenia

Het project dat wordt gesteund is het vervolg op een vorig project, t.b.v. het EARC, het  Education Assesment Resource Centre. Dit is een centrum van waaruit voor het gehele district Butere/Mumias in West-Kenia niet alleen gehandicapte kinderen thuis worden opgespoord en behandeld, maar ook worden voorbereid op het reguliere onderwijs. Hier hebben we in het verleden een prachtig project gerealiseerd. Hoofd van het centrum is maatschappelijk werkster en erg gedreven. Zij werkt samen met een tweede maatschappelijk werkster, een fysiotherapeute en 2 ergotherapeuten; een geweldig toegewijd team van mensen.

Vele kinderen met een handicap worden in de hutjes thuis gehouden en krijgen nauwelijks kansen om naar school te gaan. Sommige scholen hebben een zgn. “special needs” afdeling, bestemd voor kinderen met een handicap. Die kinderen hebben geluk, omdat zij vaak thuis zijn opgespoord en soms d.m.v. voorbereidende therapie toch naar school kunnen gaan. Om deze kinderen goed te kunnen helpen staat er nu een prachtig centrum met kantoorruimtes, diverse behandelruimtes, een mooie wachtruimte en sanitaire voorzieningen. Dit project is gerealiseerd in 2008. De impact die het project heeft gehad is enorm: veel meer kinderen worden nu behandeld, zij komen uit de wijde omtrek, ouders worden veel beter begeleid en kinderen komen vanzelf naar het centrum en hoeven niet meer te worden opgespoord. Het centrum is een voorbeeld voor het hele land en kent internationale bekendheid.

Omschrijving huidige project
Voor voorzieningen als hulpmiddelen en aanpassingen moeten kinderen en ouders echter nog ver reizen. Er ligt een grote behoefte om een werkplaats te bouwen zodat deze service ook vanuit Mumias geboden kan worden.
De realisatie hiervan ligt bij Stichting Harambee. Zij werkt daarbij samen met een aantal andere organisaties. Het Liliane Fonds zal de financiering van het gebouw op zich nemen. De feitelijke bouw wordt begeleid door de heer John Were, partner van Stichting Harambee. De inrichting van de werkplaats zal bestaan uit gereedschappen en machines om de aanpassingen en hulpmiddelen te kunnen maken en eventueel individueel aan te kunnen passen. Hiervoor werkt Stichting Harambee samen met Tools2Work uit Teteringen; zij knappen oude gereedschappen op en sturen die met containers naar voornamelijk Afrika. Daarnaast zijn er gereedschappen en machines nodig die in Afrika gekocht moeten worden.

Het totale bedrag voor gereedschappen en machines is begroot op ca. € 20.000. Door de wandeltocht van Roel en Marianne te sponsoren hopen zij het geld hiervoor bijeen te brengen.

 

Projectomschrijving 4: YOUTH POLYTECHNIC SCHOOL in Chesekaki, West-Kenia

"Onze kinderen moeten een vak leren!" vonden de ouders van kinderen uit Chesekaki,  West-Kenia. In de wijde omtrek is geen technische school te vinden. Kinderen die niet goed kunnen leren zijn beter af op een technische school. Een vak leren biedt de kinderen een kans op een betere toekomst. Er is behoefte aan een nieuwe school  met 2 grote klaslokalen, een voorraadruimte voor materialen en gereedschap, een kantoor en sanitaire voorzieningen.

Omdat niet alle kinderen voldoende presteren op school is het voor velen een goede optie om een vakopleiding te gaan volgen. Helaas is er in Kenia een groot tekort aan Polytechnics, zoals deze technische scholen heten. Hier kunnen de kinderen verschillende disciplines leren zoals : houtbewerking, automontage, naaien, stucwerk, elektriciteit, loodgieterswerk en leerbewerking. Doordat in Kenia steeds meer mensen gaan wonen in stenen huisjes, ipv de lemen hutjes, is er een groot te kort aan vaklieden op dit gebied. 
De overheid heeft al toegezegd  het land voor de school te kopen en de school van leerkrachten en een headmaster te voorzien. Dit project is begroot op 30.000 euro. Meerdere stichtingen werken aan dit project mee. SUKAISA draagt zorg voor de financiele middelen.

 

Projectomschrijving 3: ST. THERESA'S SECONDARY SCHOOL in Kimilili, West-Kenia

In 1996 werd in Kimilili, West-Kenia, een middelbare meisjesschool opgericht door een groep ouders die vond dat meisjes dezelfde kansen moesten krijgen als jongens. 
Vier jaar geleden heeft de school een nieuw hoofd gekregen, Jane Wasike genaamd. Zij heeft zeer goede verbeteringen op de school gebracht met een enorme inzet. Jane heeft een duidelijk beeld van wat ze wil bereiken met haar leerlingen: betere leerresultaten. Dat vraagt om een goede leeromgeving. De school heeft slaapzalen, omdat de leerlingen intern zijn, zo hoeven de meisjes niet meer in het donker naar huis te lopen, van groot belang voor de veiligheid van de meisjes.
De goede ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er een grote toestroom van leerlingen is op de school en er meer voorzieningen nodig zijn.
Op dit moment is er een grote behoefte aan een multifunctionele eetzaal voor de school, met nieuwe keuken en voorraadruimte. Omdat er nu geen eetzaal is moeten de leerlingen hun maaltijden buiten gebruiken, ook als het regent, hetgeen regelmatig voorkomt. Ook voor bijeenkomsten en activiteiten is het prettig als de school een grote hal beschikbaar heeft. 

Voor dit project is najaar 2011 een begroting gemaakt. De ouders hebben al een groot deel van het benodigde geld bijeengebracht, maar er ontbrak nog 32.000 euro tegen de toenmalige koers Ksh/€. Begin dit jaar is SUKAISA begonnen met de fondsenwerving hiervoor, waarbij 100 vrouwen en meisjes op 8 juli deel gaan nemen aan de HELDEN RACE 2012, een sponsorloop van 6 km in het Amsterdamse Bos. Nicoline van der Linden is een ambassadrice én deelneemster bij dit evenement.
 
 
 
Als gevolg van de grote koerswijzigingen van de Keniaanse shilling en de daarop volgende inflatie in het afgelopen half  jaar hebben we de begroting naar boven bij moeten stellen, naar 40.000 euro. Om nu de laatste 8000 euro voor dit mooie project in te zamelen zoeken wij een externe donateur. Wellicht is dit een passend project voor uw organisatie?
Voor dit project is najaar 2011 een begroting gemaakt. De ouders hebben al een groot deel van het benodigde geld bijeengebracht, maar er ontbrak nog 32.000 euro tegen de toenmalige koers Ksh/€. Begin dit jaar is SUKAISA begonnen met de fondsenwerving hiervoor, waarbij 100 vrouwen en meisjes op 8 juli deel gaan nemen aan de HELDEN RACE 2012, een sponsorloop van 6 km in het Amsterdamse Bos.
Als gevolg van de grote koerswijzigingen van de Keniaanse shilling en de daarop volgende inflatie in het afgelopen half jaar hebben we de begroting naar boven bij moeten stellen, naar 40.000 euro. Om de laatste 8000 euro voor dit mooie project in te zamelen hebben wij een donatieverzoek ingedient bij een externe stichting.
 

 

Alle projecten vinden plaats vanuit community development. Een lokale partner van stichting Harambee gaat naar de armste gemeenschappen en belegt daar een dorpsvergadering. Er wordt hen gevraagd wat ze voor hun toekomst willen, die van hun kinderen, hoe ze ten aanzien van scholing staan. Veel ouders willen dat hun kinderen het beter hebben dan zij en beseffen zich dat ze dan daar school moeten. Uit zo'n vergadering rijst vaak een hulpvraag. En regelmatig betreft het scholing.
Dat bijvoorbeeld de ouders in Chesekaki zelf om hulp zijn komen vragen, vinden wij een goed teken. Dit sluit direct aan op ons gezamenlijke motto: geen hulpvraag, geen project. Wij bepalen niet wat goed is voor de mensen daar. Het is daarbij van groot belang dat de ouders zelf een bijdrage leveren in geld, materiaal of arbeid. Op deze wijze krijgen de ouders verantwoordelijkheid, worden ze meer bij het onderwijs van hun kinderen betrokken en wordt de duurzaamheid van het project gewaarborgd. Het project dient namelijk van de mensen zelf te zijn en niet van ons.

We gaan deze project uitvoeren volgens de werkwijze van stichting Harambee, in samenwerking met lokale organisaties, zoals IcFEM, father Peter en oud schoolhoofd John Were. Het geld voor dit project maakt SUKAISA over naar stichting Harambee en zij weer naar betrokken organisatie in Kenia. Er is voor deze manier  gekozen, omdat er een directe lijn is tussen stichting Harambee en de vertrouwenspersonen met de gemeenschap; er zou te veel verwarring gaan ontstaan voor de lokale instellingen en de overheid; zo houden we het duidelijk en overzichtelijk.