??????? over ons
  • Sukaisa een betere toekomst Sukaisa gaat helpen
  • Sukaisa samen sterk Sukaisa gaat helpen
  • Sukaisa iedereen naar school Sukaisa gaat helpen
  • Sukaisa samen sterk Sukaisa gaat helpen

Charity Center

over ons

Bestuur

Voorzitter:  Maddy van den Corput, van huis uit een optiehandelaar, momenteel niet actief. Door eind jaren '90 in Zambia gewoond te hebben, betrokken geraakt bij de lokale bevolking. Na het krijgen van 2 kinderen en het begeleiden van 2 gigantische verbouwingen, nu dagelijks werkzaam voor Sukaisa foundation.

Secretaris:  Stelle Taliou, ingenieur.
Stella werkt regelmatig als consultant voor diverse bedrijven. Daarbij is Stella een kei in netwerken, goed in friendraising en is van het eerste begin erg betrokken geweest bij het organiseren van Sukaisa evenementen. Stella is in april 2011 lid van het bestuur geworden.

Penningmeester: Bodo Groen, van huis uit ook optiehandelaar en niet meer actief. Heeft samen met zijn vrouw huize Frankendael, aan de Middenweg in Amsterdam,  geheel gerenoveerd en getransformeerd naar een podium voor hedendaagse kunst, een locatie voor uiteenlopende evenementen en een gerespecteerd restaurant Merkelbach. Vanaf de jaren '90 is Bodo actief geweest in Afrika dmv het ondersteunen van plaatselijke initiatieven en het opzetten van een bedrijf 'Geschenk met een verhaal' dat haar oorsprong vindt in Afrika. Meederder producten die verkocht worden via GMV worden geproduceerd in het zuidelijk gedeelte van Afrika.

Netwerk Brabant: Kees van den Corput, pensionado. Heeft als oud-seminarieganger een voorliefde voor 'missionarissenwerk', beter gezegd het helpen van minderbedeelden. Hij heeft in zijn werkzame leven als zelfstandig ondernemer in zijn leerlooierij en palletreparatiebedrijf daar op eigen wijze succesvol vorm aan gegeven. Kees heeft in Brabant een breed netwerk en helpt daarmee Sukaisa's naam te verspreiden en fondswervers te zoeken.


Werkwijze

Door de huidige ‘samenwerking’ met st Harambee hebben wij ervoor gekozen om hun vastomlijnde werkwijze te hanteren. Door hun vertrouwensband met de Keniaanse stichting IcFEM wordt gewaarborgd dat gelden goed besteed worden en dat wij en dus ook de donoren, goed geïnformeerd kunnen worden over het project. In Kenia wordt met nog 2 partners gewerkt die als toezichthouder de projecten volgen.
Donateurs ontvangen 3 maal informatie over hun project: aan het begin bij het donatieverzoek, fotocollage tijdens de bouw en fotocollage bij afronding van het project.

We verwachten van de ouders van de school dat ze zelf ook een eigen bijdrage leveren aan het project om hun betrokkenheid zeker te stellen. Deze bijdrage kan bestaan uit geld naar draagkracht, uit werkzaamheden door leerlingen, leerkrachten of ouders en uit materialen.

Van donaties die de stichting ontvangt, wordt 100% gebruikt voor het realiseren van projecten.

De kosten voor de stichting worden belangeloos door derden of anders  door de voorzitter gedragen.